Aanbesteding en uitvoering van saneringen

Op zoek naar de goedkoopste saneringsoplossing? Laat de natuur haar werk doen! Orvion ontwerpt saneringen op basis van natuurlijke afbraakprocessen. Alleen daar waar de natuur niet in staat is verontreiniging zelf af te breken, zetten we voedingstoffen en bacterieculturen in. Ons motto is: saneren met de hand op de knip.

Omdat we bij 50% van ons bodemwerk direct betrokken zijn bij de uitvoering van sanering, komen we met praktische en werkende oplossingen. Voor bijvoorbeeld chemische wasserijen, olieopslag- en overslag locaties, productie industrie, gasfabrieksterreinen of stortplaatsen.

Indien u zelf een sanering wilt aanbesteden, is het van belang de juiste aanbestedingsvorm te kiezen. Als je weet hoe je het wilt aanpakken, kies dan voor een eenvoudige aanbestedingsmethode of zorg voor heldere meetbare criteria voor inschrijvers. Zoals bijvoorbeeld een concentratieniveau van hulpstoffen na 6 maanden op een diepte van 5 m-mv. Zodat ook de uitvoering duidelijk omkaderd verloopt, en daar waar het kan ruimte is voor creativiteit van aanbieders.

Het gaat bij ons niet om het advies, maar over het implementeren van een werkende oplossing. Daar waar nodig, willen wij risicodragend ontwerpen in aanbestedingstrajecten en meeschrijven aan BPKV aanbiedingen (voorheen EMVI) om het beste resultaat te garanderen.

Orvion is BRL 6002 gecertificeerd voor processturing en verificatie van in situ saneringen. Wij begeleiden van begin tot eind de sanering en zorgen ervoor dat saneringen goedkoop worden afgerond.


Marc van Bemmel is milieutechnoloog. Hij heeft Orvion opgericht om duurzame biologische technieken te ontwikkelen en toe te passen. Hij heeft een grote fascinatie voor de natuur en laat graag zien hoe sterk de natuur is, hoe wij van de natuur kunnen leren en hoe we natuurlijke processen op een zinvolle en harmonieuze manier kunnen gebruiken.

Comments are closed