7½ jaar Orvion: We trakteren met de lancering van Orvion Udetect®

Vandaag vieren we 7½ jaar Orvion en lanceren we Orvion Udetect®
Met Udetect kunt u zélf snel en nauwkeurig bacteriën zoals E. Coli, Salmonella, toxische blauwalgen en Legionella in water meten!
Normaal gebeurt dat in het lab, met kweektechnieken. Dat duurt lang en het is vaak lastig: monsters moeten gekoeld naar het lab worden gestuurd.
Orvion Udetect® maakt gebruik van qPCR techniek, waarbij het DNA in het watermonster wordt gebruikt voor de identificatie en kwantificatie.

Deze techniek bestaat al langer en wordt wereldwijd in laboratoria gebruikt. Wij hebben de methode vereenvoudigd: Voor de filtratie en DNA extractie is geen elektriciteit benodigd. Alleen het mobiele qPCR apparaat gebruikt stroom, van het net of van een accu. Alle benodigde reagentia kunnen bij kamertemperatuur worden verstuurd en bewaard. Het totale pakket wat je nodig hebt om metingen te kunnen doen past in een rugzak!
Dit maakt Udetect interessant voor allerlei toepassingen:
• Snel meten van drinkwaterkwaliteit, bijvoorbeeld na reparatie van een leiding, zodat het netwerk na reparatie kan worden vrijgegeven
• Drinkwaterkwaliteit meten op afgelegen plekken. In Mozambique heeft onze partner WeConsult al meer dan 600 waterkwaliteitsanalyses op E. Coli, Salmonella en Bacteroidetes uitgevoerd. Daardoor verkrijgen we hoogwaardige data over de actuele lokale waterkwaliteit – data die anders niet te verzamelen zijn.
• Het snel meten van zwemwaterkwaliteit. We meten E. Coli, toxische blauwalg en pathogene Leptospira. Op dit moment voeren we een pilot uit in zwemplassen in Nederland met onder andere Deltares, KWR, Microlan, de Gemeente Breda, Aquon en Aqualysis. We verwachten dat voortaan zwemwater snel kan worden vrijgegeven na een incident.
• Een lage instap in qPCR voor kleine laboratoria wereldwijd. Met Udetect kun je direct aan de slag met qPCR
Meer informatie vindt u op Udetect.nl. Neem contact op met onze specialisten om na te gaan of Udetect ook voor uw toepassing van waarde is.
1 september 2020: voor mij persoonlijk een bijzondere dag. Op 1 maart 2013 werd Orvion opgericht. Na 7½ jaar vol met succesvolle innovaties bereiken we met Udetect een belangrijke mijlpaal.
Ik wil graag al onze klanten en relaties bedanken. Het vertrouwen dat jullie steeds weer in ons stellen geeft ons de mogelijkheden te groeien en te ontwikkelen!
En vooral dank aan het team van Orvion: geweldig om dit samen met jullie te bereiken!
Orvion Udetect

Comments are closed