Afbraak van Benzeen aantonen met DNA technieken

We weten steeds meer van de microbiologie. DNA detectieapparatuur wordt goedkoper, waardoor steeds meer nieuwe bacteriesoorten en hun afbraakprocessen worden ontdekt.

Hoe groot de biodiversiteit in de wereld is, is in een artikel in nature visueel gemaakt: de Tree of Life. Hierin is te zien dat de wereld die we met onze ogen waarnemen, de Eukaryoten (de planten, de dieren, wijzelf) slechts een kleine fractie zijn van alles wat leeft. Het overgrote deel van wat leeft zijn bacteriën. Een ongekend potentieel waar nog veel in te ontdekken is. En wat dus steeds makkelijker en beter gaat door nieuwe DNA detectietechnologie.

Zo hebben Nederlandse wetenschappers recent een gen ontdekt dat specifiek benzeen afbreekt onder zuurstofloze omstandigheden. Lange tijd werd eraan getwijfeld of benzeenafbraak zonder zuurstof, dus diep in de bodem, überhaupt wel mogelijk is. Het afgelopen half jaar hebben we bij Orvion hard gewerkt om met DNA technieken deze benzeen afbraakgenen te kunnen aantonen. We kunnen nu 5 genen meten waarmee natuurlijke anaerobe afbraak van Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen en tussenproducten kan worden aangetoond. Inmiddels hebben we met DNA technieken de anaerobe afbraak van benzeen op twee gasfabrieksterreinen en een oude asfaltfabriek in Nederland kunnen aantonen.

Hoe meer we weten over natuurlijke afbraakprocessen, hoe effectiever we bodemsanering kunnen maken. Met microbiologische informatie (DNA of RNA uit grondwater) kan voor grote sites onderbouwd worden welke bronzones snel en grondig gesaneerd moeten worden en welke niet. Immers: als de goede genen aanwezig zijn en actief, dan doet de natuur haar werk en hoeven we niet in te grijpen met dure maatregelen die ook weer schadelijk kunnen zijn voor de omgeving en waarbij stoffen als benzeen juist kunnen vrijkomen.

Het grootste risico voor bodemsaneringen is dat op basis van te weinig data, te grote of voorbarige conclusies worden getrokken. Dus: meten= weten=besparen op saneren.

Marc van Bemmel is milieutechnoloog. Hij heeft Orvion opgericht om duurzame biologische technieken te ontwikkelen en toe te passen. Hij heeft een grote fascinatie voor de natuur en laat graag zien hoe sterk de natuur is, hoe wij van de natuur kunnen leren en hoe we natuurlijke processen op een zinvolle en harmonieuze manier kunnen gebruiken.

Comments are closed