Grote modderkruiper aangetroffen in de Krimpenerwaard!

gmk-2

Een zeldzame vissoort, de grote modderkruiper, blijkt in de Krimpenerwaard voor te komen! Dat is de uitkomst van een samenwerkingsproject van het hoogheemraadschap, natuurorganisaties en bedrijven. Met gevoelige DNA technieken is het DNA van deze vissoort opgespoord. Op 23 plaatsen in de Krimpenerwaard zijn watermonsters genomen. In vier van deze …

Continue reading

– Update – Biologische bronsanering in Gillesstraat te Den Haag

gemeente denhaag logo

direct naar nieuwste resultaten Op de locatie Gillesstraat begeleiden we momenteel een biologische bronsanering. In de bronzone bevindt zich PER (20.000 μg/l), TRI (2.900 μg/l), CIS (7.300 μg/l), VC (<80 μg/l). Natuurlijke afbraak stagneert, we hebben gemeten dat er van nature geen geschikte bacteriepopulatie aanwezig is. Met een eenvoudig ontwerp …

Continue reading

Biologische behandeling bodemaswaswater

lab

Orvion test in samenwerking met Tauw BV een belangrijke schakel in het realiseren van de Green Deal AEC-Bodemas: hoe moet het waswater dat gebruikt wordt bij het verouderen van bodemas uit een afvalverbrandingscentrale worden gezuiverd? Onze laboratoriumtest laat zien dat een significante afname van metalen en CZV haalbaar is. Verdere …

Continue reading

Job Done? Bodemsanerend Nederland heeft innovatie nodig!

ORVIdecode Graph 600x400

Nederland loopt internationaal voorop op het gebied van bodemsaneren. Sinds Lekkerkerk zijn de meeste gevallen van bodemverontreiniging gesaneerd en is er veel ervaring met saneringstechnieken. “Job done” zou je denken. Maar niet helemaal. Wat rest zijn de complexe gevallen van bodemverontreiniging. Sites die complex zijn vanwege een cocktail aan stoffen, …

Continue reading

Zienswijze Raamsaneringsplan EMK terrein

EMK luchtfoto

11 februari 2016 is het raamsaneringsplan van het van het EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel gepubliceerd. De bewoners en bedrijven rondom het ernstig verontreinigde terrein maken zich zorgen over de sanering. Het college van B&W heeft aan de bewoners en belanghebbenden budget ter beschikking gesteld voor het inhuren van …

Continue reading

Biologische bronsanering in de Swammerdamstraat te Den Haag

Swammerdam graph1

On site kweken en infiltreren van VOCl afbrekende bacteriën. In de Swammerdamstraat in Den Haag is het grondwater verontreinigd met oplosmiddelen (gechloreerde ethenen). Dit is in het verleden veroorzaakt door een wasserij die vroeger in de Van Leeuwenhoekstraat stond. De locatie is biologisch gesaneerd met een bioreactor systeem. Een samenwerking …

Continue reading