DNA technologie: gamechanger voor een schoon en veilig Nederland

Vandaag is ons artikel gepubliceerd in H2O over het meten van bacterieel DNA in het influent en effluent van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). We laten in het artikel zien dat veel waardevolle gegevens uit het DNA van een waterzuivering met nieuwe technieken gedecodeerd kan worden. Zo wordt meetbaar wat eerder niet …

Continue reading

Grote modderkruiper aangetroffen in de Krimpenerwaard!

Een zeldzame vissoort, de grote modderkruiper, blijkt in de Krimpenerwaard voor te komen! Dat is de uitkomst van een samenwerkingsproject van het hoogheemraadschap, natuurorganisaties en bedrijven. Met gevoelige DNA technieken is het DNA van deze vissoort opgespoord. Op 23 plaatsen in de Krimpenerwaard zijn watermonsters genomen. In vier van deze …

Continue reading

– Update – Biologische bronsanering in Gillesstraat te Den Haag

direct naar nieuwste resultaten Op de locatie Gillesstraat begeleiden we momenteel een biologische bronsanering. In de bronzone bevindt zich PER (20.000 μg/l), TRI (2.900 μg/l), CIS (7.300 μg/l), VC (<80 μg/l). Natuurlijke afbraak stagneert, we hebben gemeten dat er van nature geen geschikte bacteriepopulatie aanwezig is. Met een eenvoudig ontwerp …

Continue reading

Biologische behandeling bodemaswaswater

Orvion test in samenwerking met Tauw BV een belangrijke schakel in het realiseren van de Green Deal AEC-Bodemas: hoe moet het waswater dat gebruikt wordt bij het verouderen van bodemas uit een afvalverbrandingscentrale worden gezuiverd? Onze laboratoriumtest laat zien dat een significante afname van metalen en CZV haalbaar is. Verdere …

Continue reading

Job Done? Bodemsanerend Nederland heeft innovatie nodig!

Nederland loopt internationaal voorop op het gebied van bodemsaneren. Sinds Lekkerkerk zijn de meeste gevallen van bodemverontreiniging gesaneerd en is er veel ervaring met saneringstechnieken. “Job done” zou je denken. Maar niet helemaal. Wat rest zijn de complexe gevallen van bodemverontreiniging. Sites die complex zijn vanwege een cocktail aan stoffen, …

Continue reading